Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów TRANSPROJEKT-WARSZAWA Sp. z o.o.
jest kontynuatorem działalności, a zarazem spadkobiercą najlepszych tradycji, osiągnięć i doświadczeń technicznych dawnego Centralnego Biura Projektowo-Badawczego Dróg i Mostów Transprojekt, które powstało w roku 1951.

Od początku swojej działalności Biuro wniosło istotny wkład w rozwój polskiego drogownictwa. Zrealizowało szereg projektów odbudowy dróg i mostów po II wojnie światowej. Od 1956 roku wykonuje projekty przebudowy i rozwoju sieci drogowej, opracowania dokumentacji technicznej, nadzory inwestorskie oraz prace studialne i badawcze, również związane z ochroną środowiska i poprawą bezpieczeństwa ruchu. Biuro jest również zaangażowane w prace nad rozwojem nowoczesnej sieci drogowej, w tym autostrad.

 Wynajem Pomieszczeń Biurowych