Adres: 03-612 Warszawa, ul. Koniczynowa 11
Tel.: centrala (22) 832 29 15-18
Fax: (22) 832 29 13
transwartranswar.com
transwartransprojekt.pl

Zarząd

Prezes Zarządu
mgr inż. Andrzej Stelmaszuk

Członek Zarządu
mgr inż. Maciej Kieniewicz



tel. (22) 832 29 10
e-mail transwartranswar.com
Sekretariat
mgr Małgorzata Potocka
tel. (22) 832 29 15 wew. 101
e-mail transwartransprojekt.pl
Główny Księgowy
mgr Małgorzata Szydłowska
tel. (22) 832 29 15 wew. 103
tel. (22) 743 87 29
Pracownia Dróg
mgr inż. Tomasz Stefański
tel. (22) 832 29 15 wew. 131
tel. (22) 743 86 99
Pracownia Mostów
mgr inż. Maciej Kieniewicz
tel. (22) 832 29 15 wew. 121
tel. (22) 743 87 23
Pracownia Urządzeń
mgr inż. Artur Walczak
tel. (22) 832 29 15 wew. 190
tel. (22) 743 87 09
Dział Informatyki
mgr inż. Zbigniew Michniowski
tel. (22) 832 29 15 wew. 109
tel. (22) 743 87 11
Dział Kontroli Jakości i Wycen
mgr inż. Edward Zabawa
tel. (22) 832 29 15 wew. 111

Stanowisko ds. Osobowo Płacowych
mgr Edyta Lodowska

tel. (22) 832 29 15 wew. 151

Dział Administracji
Dariusz Zaród

tel. (22) 832 29 15 wew. 141
tel. (22) 832 29 11

Inspektor Ochrony Danych
mgr inż. Zbigniew Michniowski
tel. (22) 832 29 15 wew. 109
tel. (22) 743 87 11

Kancelaria
Sprzedaż publikacji
mgr Iwona Falińska

tel. (22) 832 29 15 wew. 142