PROJEKTY (wybrane)

S8 Powązkowska - Marki
Przebudowa drogi S8 odc. Powązkowska - Marki (ul. Piłsudskiego), Etap II: odc. Węzeł Powązkowska - węzeł Modlińska.
Długość odcinka 4,6 km. Projekt realizowany w systemie „Projektuj i Buduj”

Obwodnica Augustowa
Budowa Obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 (na odcinku od węzła Augustów do węzła Szkocja) i drogi ekspresowej S61 (na odcinku od węzła Szkocja do węzła Lotnisko)
Długość odcinka około 34 km. Projekt realizowany w systemie „Projektuj i Buduj”

S7 Chęciny – Jędrzejów
Budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej S7 na odcinku Chęciny – Jędrzejów
Długość odcinka 21,533 km

A1 Stryków –Tuszyn
Dokumentacja projektowa Budowa Autostrady A1 Stryków – węzeł „Tuszyn” na odcinku od 295+850 (od węzła „Stryków I” bez węzła) do km 335+937,65 Odcinek I od km 295+850 (od węzła Stryków I bez węzła) do km 310+000
Długość odcinka: 14,150 km. Projekt realizowany w systemie „Projektuj i Buduj”

Budowa drogi krajowej nr 1 Trasa Górna na odcinku od skrzyżowania Al. Jana Pawła II – ul. Pabianicka do ul. Rzgowskiej w Łodzi.
Długość odcinka: 4,638 km. W systemie „zaprojektuj i buduj”

Piotrków Trybunalski – Rawa Mazowiecka
Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Piotrków Trybunalski - Rawa Mazowiecka od km 324+772 do km 386+000 ODCINEK 2 od km 346+803,80 do km 356+700,00 Długość odcinka: 9,9 km

Most przez rzekę Wisłokę. „Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875”. Budowa drogi klasy G Połaniec - Mielec na odcinku od km 76+287 do drogi wojewódzkiej nr 985 w km 85 +516 wraz z skrzyżowaniem oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi.
Budowa mostu przez rzekę Wisłokę w Gawłuszowicach Most jest częścią projektu budowy przeprawy mostowej w Połańcu przez Wisłę, ma na celu likwidacje barier rozwojowych i dogodne połączenie komunikacyjne rozdzielonych Wisłą i Wisłoką regionów województw świętokrzyskiego i podkarpackiego.
Projekt obejmuje budowę szesnastoprzęsłowego mostu, o schemacie statycznym ciągłym, rozpiętość przęseł 30.00+37.50+3x45.00+52.50+67.50+52.50+7x45.00+35.00m. Szerokość pomostu wynosi 14.06 m. konstrukcję nośną stanowią 2 stalowe dźwigary zespolone z betonową płytą współpracującą.
Długość Mostu wynosi 726,00m
Projekt realizowany w systemie „Projektuj i Buduj”

Budowa nowego mostu przez Wisłę w Sandomierzu wraz z włączeniem w istniejącą drogę krajową nr 77 tj. ul.  Lwowską. Projekt obejmuje budowę 5-przęsłowego mostu przez Wisłę o długości 456 metrów, rozpiętość przęseł 84,8 m + 3 x 95,4 m + 84,8 m., szerokości 14 metrów z jedną jezdnią, chodnikiem i ścieżką rowerową, a także budowę dojazdów do mostu z włączeniem ich do istniejącego układu komunikacyjnego miasta.
W systemie „zaprojektuj i buduj”

Projekt budowlany i wykonawczy obwodnicy Kępna na drodze ekspresowej S11, dł. 12.3 km Folder do pobrania w formacie pdf strona 1 , strona 2

Projekt budowlany i wykonawczy drogi ekspresowej S8 na odcinku Syców-Wieruszów, dł. 31.9 km Folder do pobrania w formacie pdf strona1 , strona 2

Projekt budowlany i wykonawczy autostrady A1 w ramach konsorcjum: TransprojektGdański, Transprojekt-Warszawa, odcinek Nowe Marzy - Czerniewice, dł. 62.4 km

Projekt budowlany i wykonawczy autostrady A18 na odcinku od węzła "Olszyna" do węzła "Golnice", dł. 70.9 km

Projekt budowlany i wykonawczy autostrady płatnej A1 w ramach konsorcjum: TRAKT,Transprojekt-Warszawa na odcinku od węzła "Bełk" (Czerwionka - Leszczyny) (bez węzła) do węzła "Świerklany" (z węzłem), dł. 14.12 km

Projekt budowlany i wykonawczy: drogi ekspresowej S19 na odc. Stobierna - węzeł autostrady A4 -  Rzeszów Wschodni, dł. 7.3 km , autostrady A4 (drogi ekspresowej S19) na odcinku: węzeł "Rzeszów Wschodni" - węzeł "Rzeszów Centralny" (przecięcie z drogą krajową nr 9), dł. 6.5 km

Projekt budowlany i wykonawczy południowej obwodnicy Stargardu Szczecińskiego, S10, dł. 13.4 km

Projekt budowlany i wykonawczy obwodnicy Płońska na drodze ekspresowej S7, dł.4.7 km

Projekt budowlany i wykonawczy obwodnicy Grójca na drodze ekspresowej S7, dł.8.3 km

Projekt budowlany i wykonawczy autostrady A1 od granicy woj. pomorskiego i kujawsko - pomorskiegodo węzła "Nowe Marzy", dł. 23.7 km , dla koncesjonariusza

Projekt budowlany i wykonawczy autostrady A2 na odcinku od węzła "Dąbie" do węzła "Wartkowice", dł. 16 km

Projekt budowlany i wykonawczy autostrady A4 odc. Zgorzelec - Krzyżowa. Projektw ramach konsorcjum: Profil, Transprojekt Poznański, TRANSPROJEKT - WARSZAWA,dł. 51.4 km

Projekt wstępny autostrady płatnej A1 na odcinku od węzła "Kamieńsk" do węzła "Rząsawa", dł. 48.8 km

Projekt budowlany i wykonawczy autostrady A2 na odcinku Krzesiny-Września, dł. 35.4 km, dla koncesjonariusza

 

PRACE STUDIALNE (wybrane)

Koncepcja programowa drogi ekspresowej S-7 dla odcinków: Strzegowo - Pieńki o długości około 22 km oraz Pieńki – Płońsk o długości około 13,75 km.

Koncepcji programowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Drewnica – węzeł Radzymin Płd. Długość odcinka 13,17 km.

Koncepcji programowa rozbudowy drogi krajowej Nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od węzła z drogą wojewódzką nr 579 w Radziejowicach do węzła Paszków z drogą wojewódzką nr 721 w Wolicy. Długość odcinka 21,6 km.

Koncepcja programowa przystosowania drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Piotrków Trybunalski – granica województwa.
Długość odcinka 84 km.

Koncepcja programowa budowy mostu przez rzekę Wieprz w ciągu drogi krajowej nr 19 Siemiatycze – Lublin – Nisko w m. Wola Skromowska wraz z dojazdami.

Koncepcja programowa przebudowy drogi krajowej nr 62 na odcinku Płock – Wyszogród o długości 32 km.

Koncepcja programowa obejścia m. Jawor o długości 11,7 km w ciągu drogi ekspresowej S-3.

Koncepcja programowa przebudowy drogi krajowej nr 8 do parametrów 2 – jezdniowej drogi ekspresowej na odcinku Wyszków - granica woj. podlaskiego. Długość odcinka 38,1 km.

Budowa autostrady A-4 na odcinku: Węzeł Rzeszów Centralny [przecięcie z DK-9] - Węzeł Rzeszów Wschodni [przecięcie z S-19 i DK-19] km 574+300.00 – km 581+250.00 wraz z budową drogi krajowej DK-19 (w obrębie węzła autostrady A-4 Rzeszów Wschodni) na odcinku: km 467+030.04 – km 468+360.00.

Budowa I etapu drogi ekspresowej S-19 na odcinku Stobierna – węzeł autostrady A-4 Rzeszów Wschodni km 460+141,48 – km 467+030,04.

Generalne pomiary ruchu w Polsce w latach: 1970, 1975, 1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015 (organizacja, nadzór, opracowanie wyników, prognozy ruchu, publikacja

Koncepcja programowa przebudowy drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Wyszków  - granica woj. podlaskiego

Koncepcja programowa przebudowy drogi krajowej nr 62 na odcinku Płock - Wyszogród

STE przebiegu drogi ekspresowej S11 na odcinku Piła - Poznań

STEŚ budowy drogi ekspresowej S74 na odc. Przełom - Mniów - węzeł Niewachlów

STE przebiegu drogi ekspresowej S5 na odc. Rawicz - Wrocław

STE alternatywnej Zachodniej Obwodnicy Suwałk w ciągu drogi krajowej nr 8 wraz z analizą porównawczą Wschodniej i Zachodniej Obwodnicy Suwałk

STE S8 - odcinek / Choroszcz / Dobrzyniewo - Knyszyn - Korycin

Uproszczone STE układu dróg podstawowych w węźle drogowym Suwałki

STE Południowej Obwodnicy Białegostoku na parametry drogi ekspresowej

STEŚ budowy Obwodnicy Radomia w ciągu drogi krajowej nr 7 na parametry drogi ekspresowej

 
 
<