BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE DRÓG I MOSTÓW
Ponad 70 lat tradycji i doświadczenia

Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów TRANSPROJEKT-WARSZAWA Sp. z o.o. jest kontynuatorem działalności, a zarazem spadkobiercą najlepszych tradycji, osiągnięć i doświadczeń technicznych dawnego Centralnego Biura Projektowo-Badawczego Dróg i Mostów Transprojekt, które powstało w roku 1951.

● Biuro opracowało nową wersję katalogu elementów prefabrykowanych: Przepusty drogowe z elementów prefabrykowanych według Eurokodów

● Nasze Biuro jest autorem projektu najdłuższego tunelu drogowego w Polsce zlokalizowanego na Południowej Obwodnicy Warszawy w ciągu drogi ekspresowej S2 oraz półtuneli na Trasie Toruńskiej w Warszawie w ciągu drogi ekspresowej S8.

OD 1951 R.

Od początku swojej działalności Biuro wniosło istotny wkład w rozwój polskiego drogownictwa. Zrealizowało szereg projektów odbudowy dróg i mostów po II wojnie światowej. Od 1951 roku wykonuje projekty przebudowy i rozwoju sieci drogowej, opracowania dokumentacji technicznej, nadzory inwestorskie oraz prace studialne i badawcze, również związane z ochroną środowiska i poprawą bezpieczeństwa ruchu. Biuro jest również zaangażowane w prace nad rozwojem nowoczesnej sieci drogowej, w tym autostrad.

transprojekt historia

O FIRMIE

Spółka wykonuje dla inwestorów krajowych i zagranicznych następujące usługi z zakresu budownictwa lądowego:

  • koncepcje, projekty budowlane oraz wykonawcze dróg i mostów, wraz z projektami urządzeń towarzyszących (sanitarnych, energetycznych, teletechnicznych);
  • studia transportowe, studia wykonalności i wnioski aplikacyjne o środki finansowe;
  • studia i projekty w zakresie ochrony środowiska i urządzeń zieleni oraz oceny i raporty oddziaływania inwestycji drogowych na środowisko;
  • nadzory inwestorskie (pełnienie funkcji Inżyniera);
  • ekspertyzy techniczne, doradztwo budowlane, techniczne i ekonomiczne;
  • badania i ekspertyzy dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  • badania, pomiary, analizy i prognozy ruchu drogowego;
  • dokumentacje przetargowe;
  • przepisy techniczno - budowlane w zakresie dróg i mostów (przygotowanie, edycja);
  • dokumentacje powtarzalne i wzorcowe dotyczące rozwiązań drogowych, mostów i przepustów (opracowanie i rozpowszechnianie).
projektowanie