MOST PÓŁNOCNY W WARSZAWIE

Decyzją Sądu Konkursowego z dnia 19 kwietnia 2005 r.
Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów Transprojekt-Warszawa Sp. z o.o.
Otrzymało nagrodę I Stopnia w wysokości 450 000 zł. za ”Opracowania koncepcji
programowo-przestrzennej Trasy Mostu Północnego na odcinku od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską wraz z przeprawą mostową przez rz. Wisłę oraz trasą tramwajową od pętli Młociny do Pętli Winnica”. 

 

NOWE:

Konkurs TMP - odpowiedzi na uwagi (pdf)

SYNTEZA PRACY:

Synteza A3 pracy konkursowej.pdf

 

 

WIZUALIZACJE:

MP_drogi-ref.jpg

MP_most-ref.jpg

MP_wezel-ref.jpg

MP_wezel -ref 2.jpg

SMP_tram-ref.jpg

 

PLANSZE:

MP_PLANSZA 1.jpg

MP_PLANSZA 2.jpg

MP_PLANSZA 3.jpg

MP_PLANSZA 4.jpg

MP_PLANSZA 5.jpg